mobileCAREcube in de praktijk

Meer weten?

E-mail ons en u ontvangt snel een reactie. Direct bellen kan natuurlijk ook: +31 (0)33 73 702 75

mobileCAREcube voor de patiënt

Meer inzicht, meer overzicht en meer controle

Patiënten zouden centraal moeten staan in het zorgproces. Hoewel elke zorginstelling dat principe huldigt, zullen patiënten dat niet altijd zo ervaren. Er valt veel te winnen in de kwaliteitsbeleving van patiënten, door ze proactief te informeren en te instrueren, en door ze gecontroleerde inzage te bieden in hun eigen patiëntdossier. mobileCAREcube maakt dat mogelijk, op basis van bestaande informatiebronnen en altijd afgestemd op het zorgproces.

“Wat is de volgende stap?”

Stel dat u als zorgverlener de bovenstaande patiëntvraag op elk moment in het zorgproces kunt beantwoorden. Hoeveel onzekerheid en frictie zou alleen dat al wegnemen? Hoeveel efficiënter en prettiger zouden zorgprocessen daardoor verlopen?

mobileCAREcube maakt die slag door patiënten binnen, en desgewenst buiten uw locatie op specifieke momenten in het zorgproces precies de juiste informatie te verstrekken. Maar óók door ze meer controle te geven over de stappen in dat zorgproces.

Een praktijkvoorbeeld

mobileCAREcube maakt informatie digitaal beschikbaar. Eén manier om dat te doen is door de patiënt tijdens een ziekenhuisbezoek een tablet te verstrekken, die hem – op basis van zijn patiëntgegevens en relevante procesinformatie – stap voor stap door dat bezoek gidst.

Via de tablet helpt mobileCAREcube de patiënt bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • De tablet wijst de weg naar de juiste afdeling
  • De tablet geeft wachttijden aan en laat weten wanneer de patiënt aan de beurt is
  • De patiënt kan eventueel al tijdens het wachten op de tablet een vragenlijst invullen
  • De patiënt kan via de tablet vervolgafspraken maken en afspraakdetails per e-mail of SMS naar zichzelf versturen

De tablet geeft de patiënt gedurende zijn bezoek dus relevante informatie bij elke stap en geeft hem een actieve rol in het proces. Maar ook betrokken zorgmedewerkers – van receptioniste tot arts – hebben steeds toegang tot de juiste informatie op het juiste moment.

Ook daarvan ondervindt de patiënt de voordelen:

  • Hij hoeft vragen maar één keer te beantwoorden
  • Behandelaars en zorgmedewerkers hebben steeds up-to-date inzicht in zijn dossier
  • Hij wordt niet behandeld als een “koerier” van zijn eigen zorginformatie

Het mes snijdt voor de patiënt dus aan twee kanten

Enerzijds worden praktische vragen telkens op het juiste moment beantwoord en speelt hij een actievere rol in zijn eigen zorgproces. Anderzijds ervaart hij dat behandelaars en zorgmedewerkers adequater kunnen handelen: zonder overlap, zonder dubbelingen, zonder vergissingen. Het gevoel van controle groeit, er is meer overzicht en de kans op irritatie neemt af.