Blog

‘The Internet of Things’ (IoT) in de zorg: van informatie naar integratie

‘The Internet of Things’, kortweg IoT. Een begrip waarvan de Nederlandse vertaling (‘het Internet van dingen’) eerder tot méér verwarring leidt dan een goede uitleg geeft en daarom beperken we ons in dit artikel dan ook tot de Engelstalige kretologie. Kort samengevat duidt het begrip IoT een technologie aan waarin slimme apparatuur met het Internet verbonden wordt, zodat (a) de in die apparatuur aanwezige informatie opgevraagd kan worden door andere systemen en applicaties en (b) die apparatuur zelfs bestuurd kan worden door andere systemen en applicaties.

‘Slimme apparatuur, andere systemen en applicaties’? Nogal theoretisch, niet waar? Maar een slimme thermostaat zoals de Toon® van Eneco, rinkelt waarschijnlijk al wel een belletje. En de slimme energiemeters die in rap tempo over Nederlandse huishoudens uitgerold worden, komen u wellicht ook bekend voor. Beiden zijn voorbeelden van IoT. Onder ‘slimme apparatuur’ verstaan we in dit geval de thermostaat resp. de energiemeter, en de ‘andere systemen en applicaties’ zijn bijvoorbeeld de Toon® App waarmee u de thermostaat – via het Internet – kunt bedienen en de registratiesoftware van de energieleverancier die – via het Internet – uw meterstanden voor gas en warmte uit de energiemeter kan aflezen. En zo zijn er in de consumentenmarkt al meer praktijkvoorbeelden van toegepaste IoT: alarmsystemen die via het Internet bediend en uitgelezen kunnen worden, inclusief beveiligingscamera’s. Licht en gordijnen die via een App bestuurd worden, desgewenst op afstand via het Internet.

Langzaam maar zeker dringt IoT ook door in de zakelijke markt. Machines in productieprocessen die niet alleen op afstand uitgelezen kunnen worden maar desgewenst ook op afstand bestuurd kunnen worden. Dat biedt een heel nieuw perspectief op de werking van ERP-software als die van SAP en Oracle. Gebouwbeheer krijgt een heel nieuwe dimensie door de toepassing van IoT. Alarmsystemen, verlichting, verwarming, liften, toegangscontrole allemaal via één controlepaneel dat ook nog eens via Internet uitgelezen en bestuurd kan worden.

Kijkend naar het basisprincipe van mobileCAREcube – relevante zorginformatie uit alle mogelijke bronnen laten opvragen en aansturen door zorgprocessen – is toepassing van IoT in de zorg slechts een kleine stap. Veel van de (moderne) medische apparatuur beschikt al lang over de technologische mogelijkheid om informatie op afstand uit te lezen en het apparaat op afstand te bedienen. Aansluiten van die medische apparatuur op mobileCAREcube is dan ook een logische ontwikkeling die grote voordelen met zich meebrengt. Dat maakt het niet alleen mogelijk dat statische informatie uit het apparaat wordt opgevraagd en – bijvoorbeeld- aan het patiëntendossier wordt toegevoegd, maar óók dat medische apparaten op basis van een zorgproces worden aangestuurd. Neem als voorbeeld het zorgproces waarbij een aantal basale functies als bloeddruk, hartslag en temperatuur van een patiënt minimaal 3 keer per uur gecontroleerd moeten worden. De patiënt zit daartoe aan een apparaat gekoppeld dat deze basale functies kan meten. Koppel dit (IoT) apparaat aan mobileCAREcube en definieer in het zorgproces dat het apparaat 3 keer per uur uitgelezen moet worden. De uitgelezen waarden worden vergeleken met ‘standaardwaarden’ zoals die in bijv. het patiëntendossier zijn vastgelegd en bij een zekere afwijking wordt alarm geslagen. mobileCAREcube weet ook bij wie alarm geslagen  moet worden, want het zorgproces is immers ‘gekoppeld’ aan de dienstdoende verpleegkundige c.q. het dienstdoende verpleegkundige team. En vanzelfsprekend worden de uitgelezen waarden in het dossier opgeslagen, zodat er een ‘track record’ ontstaat voor de betreffende patiënt. Een track record dat bij toekomstige observaties gebruikt kan worden om afwijkingen vast stellen.

Het is slechts één voorbeeld van IoT in de zorg. Er zijn talloze andere voorbeelden denkbaar. Voorbeelden waarbij medische apparatuur met behulp van IoT een actieve rol speelt in het zorgproces. mobileCAREcube biedt die rol door álle informatiebronnen – dus ook medische apparatuur – actief, real-time en dynamisch aan zorgprocessen te koppelen en ze zelfs door die processen aan te laten sturen. Waarmee efficiëntie, kwaliteit en veiligheid een nieuwe dimensie krijgen.

IoT in de zorg met behulp van mobileCAREcube. We informeren u graag over onze visie daarop en de mogelijkheden die ons platform biedt

De patiënt als ketenregisseur in zorgprocessen

Enige tijd geleden heeft mobileCAREcube voor één van haar klanten een strategiestudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van mobiele ICT-technologie in een ziekenhuis. Deze studie richtte zich op de toepassing van mobiele technologie in combinatie met een SAP-informatiesysteem en een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Als resultaat daarvan is in kaart gebracht voor welke zorgprocessen de inzet van mobiele technologie zinvol kan zijn. Voor elk van deze zorgprocessen is een kwalitatieve analyse gemaakt van wat mobiele technologie kan bijdragen aan essentiële aspecten in de zorgprocessen. Denk aan comfortverbetering voor de patiënt, verbetering van de kwaliteit van zorg, kosten en baten en efficiëntievoordelen. Daarmee biedt de studie de klant een strategisch kader op basis waarvan gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de inzet van mobiele technologie in een SAP-omgeving.
Mission successfully completed en klant tevreden. Toch?